Sản phẩm

Phục hồi Acquy xe Nâng

Giá thành bằng 15% mua mới
Phục hồi các ắc quy đã chết hẳn
Bảo hành sản phẩm 6 tháng đến 12 tháng. HotLine: 0942.59.59.59

Phục hồi Ắc Quy Ô tô

Giá thành bằng 15% mua mới, kéo dài 2-3 lần tuổi thọ
Hệu quả trên 90% bảo hành 3 tháng đến 6 tháng

Phục hồi Ắc Quy Viễn Thông

Chi phí bằng 15% mua bình mới
Phục hồi 2 đến 3 lần, hiệu quả trên 90% bảo hành 6 tháng đến 12 tháng

Phục hồi ắc quy xe điện

Ắc quy lấy từ bãi phế thải, đồng nát vẫn có thể phục hồi được chạy đạt trên 70% lên đến 90%

Máy Xả ắc quy

( kích vào xem )
Chuyên sản xuất các máy tải xả ắc quy cho hệ thống lớn như 380V3000AH

phục hồi, bảo dưỡng ắc quy xe đạp điện

Bảo dưỡng ắc quy xe điện bảo hành 3 đến 6 tháng

Phản hồi của bạn