Dự án hợp tác với tập đoàn TATA - Ấn Độ tháng 11/2017

 27/12/2017
Từ ngày 30/11/2017 đến ngày 7/12/2017, theo lời mời của CEO tập đoàn TATA GSYUASA - Ấn Độ, đoàn kỹ thuật của GPTech đã sang Thành Phố Chennai để giới thiệu và tiến hành thử nghiệm công nghệ phục hồi Acquy. 
Chuyến đi thành công tốt đẹp với sự thành công của 3 tổ Ắcquy được phục hồi hoàn toàn (tỷ lệ 100%), mở ra thời kỳ hợp tác toàn diện giữa GPTech và tập đoàn TATA trong lĩnh vực Ắcquy:
Giám đốc Ta-Ta Ấn độ;
 
 
Phản hồi của bạn