Máy tải xả ắc quy

Phục hồi ắc quy xe điện

Ắc quy lấy từ bãi phế thải, đồng nát vẫn có thể phục hồi được chạy đạt trên 70% lên đến 90%

Phục hồi xe điện cho sân gold, xe điện cho sân bay nội bài

Giá thành bằng 15% mua mới được bảo hành 6 tháng đến 1 năm

Bảo trì bảo dưỡng acquy Xe điện cho sân Gold

Bảo hành 6 tháng đến 1 năm
Chi phí 15% mua mới
 

Bảo trì bảo dưỡng acquy xe nâng

Tư vấn và đánh giá bình miễn phí
Giá thành  bằng 15% mua mới

phục hồi, bảo dưỡng ắc quy xe đạp điện

Bảo dưỡng ắc quy xe điện bảo hành 3 đến 6 tháng

Phản hồi của bạn